อะไรที่ไวอากร้า kamagra ทำไม่ได้

เช่นเดียวกับยายอดนิยมอื่น ๆ ผลของ ไวอากร้า kamagra มักเกินจริงและเข้าใจผิดโดยผู้ที่ไม่ได้ใช้ยา รายงานของสื่อเกี่ยวกับไวอากร้าซึ่งมักจะนำเสนอว่าเป็นยาทางเพศ “แก้ไขอะไรก็ได้” ได้ช่วยเผยแพร่ความเข้าใจผิดเหล่านี้ นอกจากจะมีผลเพียงเล็กน้อยต่อระยะเวลาที่คุณสามารถอยู่ได้ก่อนที่คุณจะถึงจุดสุดยอดและพุ่งออกมา ไวอากร้าก็จะไม่ได้

• เพิ่มแรงขับทางเพศของคุณ ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม ไวอากร้า kamagra จะไม่ทำให้คุณมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นหรือช่วยให้คุณรู้สึกถูกกระตุ้นทางเพศเมื่อคุณไม่สนใจเรื่องเพศ สิ่งที่คุณทำได้คือทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศง่ายขึ้นเมื่อคุณมีอารมณ์ทางเพศอยู่แล้ว

• ป้องกันไม่ให้คุณเหนื่อย แม้ว่า kamagra จะมีผลบางอย่างต่อการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกาย แต่ก็ไม่มีหลักฐานว่ายาไวอากร้าช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายระหว่างมีกิจกรรมทางเพศและช่วยให้คุณมีอายุยืนยาวขึ้นก่อนที่จะเหนื่อย

• ป้องกันความวิตกกังวลด้านประสิทธิภาพ ในขณะที่การใช้ไวอากร้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศอาจเพิ่มความมั่นใจและลดความเสี่ยงของความวิตกกังวลเรื่องสมรรถภาพทางเพศ ไวอากร้า จะไม่ทำหน้าที่เป็นยาลดความวิตกกังวลหรือยากล่อมประสาทในการรักษาสาเหตุทางจิตวิทยาของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ปรึกษาแพทย์หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

• ทำให้องคชาตของคุณใหญ่กว่าปกติ หากคุณมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศและโดยปกติพบว่าการแข็งตัวสมบูรณ์เป็นเรื่องยาก kamagra thailand อาจทำให้การแข็งตัวของคุณรู้สึกใหญ่ขึ้นกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม มันจะไม่ทำให้อวัยวะเพศของคุณมีขนาดใหญ่กว่าขนาดปกติ แม้ว่าคุณจะใช้ยาในปริมาณที่สูงขึ้นก็ตาม

คำแนะนำของเราเกี่ยวกับสิ่งที่ไวอากร้าทำกับประสบการณ์ทางเพศของคุณมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำนานเหล่านี้ ตลอดจนประเภทประสบการณ์จริงที่คุณคาดหวังจากการใช้ไวอากร้า